Nieuwsoverzicht

Een nieuw schooljaar: een app en een nieuwe website

Het afgelopen jaar hebben wij nagedacht over manier waarmee wij als school de oudercommunicatie en -betrokkenheid konden verbeteren.
Geplaatst op woensdag 5 september 2018

Wij staken op 5 oktober

Stichting Westelijke Tuinsteden doet met al haar zeventien scholen mee aan de staking op donderdag 5 oktober.
Geplaatst op vrijdag 29 september 2017

EPJO-project voor groep 8

In samenwerking met Politie en Justitie en de Peter Faber Stichting is De Horizon gestart met een interactief scholenprogramma dat de afgelopen jaren al met groot succes op meerdere scholen in Amsterdam en omstreken is gegeven. De Horizon zal dit project tussen 12 en 14 juni doorlopen.
Geplaatst op vrijdag 19 mei 2017

Schooltuinen weer van start!

Het is 09.00 uur op Schooltuin Osdorp, tijd om de regenlaarzen aan te trekken, de emmers erbij te pakken en aandachtig te luisteren naar meester Mark en juf Ellis van de schooltuin.
Geplaatst op vrijdag 5 mei 2017

Thema-avond pedagogische tact: komt u ook?

Heb je je wel eens buitengesloten gevoeld als kind? Door andere kinderen of door een meester of juf die niet zag wat jij in je mars had? Wie was die juf of meester die het verschil maakte? De coach, buurvrouw of andere volwassene die wel zag wie jij echt was als kind?   Met deze en andere vragen gingen we twee jaar geleden als team van de Horizon  aan de slag.
Geplaatst op vrijdag 5 mei 2017

Thema-avond pedagogische tact

De afgelopen twee jaar heeft het team van De Horizon de leergang Pedagogische tact van het Nivoz, Nederlands instituut voor onderwijs en opvoeding, doorlopen. We willen u als ouder in dit proces meenemen en ons enthousiasme hierover met u delen.
Geplaatst op vrijdag 24 maart 2017

Nieuws uit de werkgroepen (februari 2017)

Lees hier het nieuws uit de verschillende werkgroepen van De Horizon van februari.
Geplaatst op vrijdag 10 februari 2017

Verkeer rond de school

Zowel bij de Pieter Calandlaan locatie als bij de Brenner locatie zijn er op de weg Schoolzones geplaatst. Dit is bedoeld om alle voorbijgangers, inclusief ouders die hun kind halen of brengen, erop te wijzen om stapvoets te rijden. Wij hopen dat deze zones ervoor zorgen dat kinderen op een nog veiligere manier van en naar school kunnen komen. Ook vragen wij uw aandacht weer voor het parkeren rondom de school. Fout en dubbel gepar-keerde auto's leveren onveilige situaties op voor onze kinderen. Een straatje verderop parkeren  maakt deze situatie direct veel beter.   Henk Koster, de verkeersouder van de school, gaat stoppen met deze taak. Henk heeft zich 8 jaar ingezet voor een veilige verkeers-omgeving in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Zo heeft hij zorg gedragen voor de kiss & ride parkeerplaatsen bij de Pieter Calandlaan en regelt hij de vrachtwagen voor de dode hoeklessen. Wij bedanken hem hartelijk voor al zijn inzet en u raadt het vast al... We zijn dringend op zoek naar iemand die zijn taak over wil nemen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Marlies Breijs. 
Geplaatst op maandag 13 februari 2017

Rapportgesprekken met kinderen erbij

In het begin van dit schooljaar zijn de oudergesprekken van groep 4 t/m 8 gehouden tussen ouder, leerkracht en kind. De leerkrachten van deze groepen hebben de nieuwe gespreksvorm intern geëvalueerd en hieruit is naar voren gekomen dat veel leerkrachten het fijn en zinvol vinden als het kind bij het gesprek aanwezig is. Door met het kind over zijn of haar ontwikkeling te praten wordt de betrokkenheid en eigen verant-woordelijkheid van het kind vergroot. Tijdens het rapportgesprek in februari zal een aantal leraren de gesprekken weer voeren met de kinderen erbij. Dit is anders dan bij het startgesprek. Omdat dit keer het rapport wordt besproken. We willen deze manier van gespreksvoering uitproberen en vervolgens evalueren om te bekijken wat ons beleid hierin wordt. Indien de leerkracht van uw kind ervoor kiest om de rapportgesprekken met de ouders en kinderen te voeren, ontvangt u een brief bij het rapport. Hierin staan richtinggevende vragen, die besproken kunnen worden tijdens het gesprek. De groepen 8 hebben in de laatste week van januari hun adviesgesprek gehad. Zij hebben geen rapportgesprek meer. De ouders van kinderen in groepen 1 tot en met 3 voeren het gesprek met de leerkracht zonder hun kind erbij.
Geplaatst op vrijdag 10 februari 2017

Studiedag 3 februari

Op vrijdag 3 februari was er een studiedag op De Horizon. Tijdens deze studiedag hebben wij ons verder verdiept in het Daltononderwijs in samenwerking met Saxion Hogeschool Deventer. De daltonwaarden verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn verder uitgewerkt. Onze focus ligt dit jaar op de vraag hoe we de leerling meer eigenaar kunnen maken van zijn eigen leerproces. Wellicht ziet u hier al iets van in de groepen. De doelen worden meer en meer zichtbaar gemaakt in de klas, zodat kinderen weten waarom ze iets moeten leren. Een vervolgstap hierop is dat kinderen nog beter hun eigen tijd kunnen indelen.
Geplaatst op vrijdag 10 februari 2017

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data