Verslag van de ouderbijeenkomst n.a.v. schietincident Iwan Kantemanplein

Afgelopen woensdag, 5 oktober, vond een ouderbijeenkomst plaats naar aanleiding van de gebeurtenissen van dinsdagochtend. Doel van de avond was om verhalen uit te wisselen met andere ouders en het team van de Horizon. Ongeveer vijftig ouders konden hun ervaringen en verhalen delen met de aanwezige teamleden. Daarnaast waren vertegenwoordigers van Stichting Westelijke Tuinsteden, stadsdeel Nieuw-West, recherche, de buurtregisseur, ouder-kindteam en het crisisteam GZ-psychologen aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Samen zorgen voor geschrokken kinderen 
Veel verhalen gingen over hoe de gebeurtenissen van dinsdag indruk hadden gemaakt op kinderen, ouders en leerkrachten. Ouders gaven aan zelf geschrokken te zijn of vertelden over hoe hun kind de ochtend had meegemaakt. Samen met leerkrachten spraken zij over hoe ouders en school samen de komende weken op de kinderen kunnen letten. Leerkrachten gaven aan dat zij de kinderen zullen observeren en bij afwijkend gedrag met ouders in gesprek zullen gaan. Ook ouders wordt gevraagd om contact met school op te nemen als zijn zien dat hun kind angstig of onrustig blijft. 

Een gevoel van veiligheid terugkrijgen 
Veel ouders gaven aan bezorgd te zijn over de gebeurtenissen van dinsdagochtend en een mogelijke herhaling hiervan. Een begrijpelijke zorg, volgens Henk Zwartjes, die namens de politie Amsterdam aanwezig was. Op de vraag van ouders of de politie iets kon doen aan de aanwezigheid van het slachtoffer op het Iwan Kantemanplein was zijn antwoord een simpel en eerlijk: “Nee”. Maar de politie Amsterdam schat de kans op herhaling uit ervaring op zeer klein. Erik Schwab benadrukte nogmaals om alle deuren dicht te houden tijdens schooltijd. 

Verder na een schokkende gebeurtenis 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen over het algemeen zeer veerkrachtig zijn bij het verwerken van een schokkende gebeurtenis. De meeste kinderen kunnen wat er gebeurd is en de verhalen hierover zelf goed verwerken. Toch kan een kind sociaal-emotionele problemen krijgen naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis. Ouder-kind adviseur Ferdaouss Abi Yaala gaf daarom een aantal tips aan ouders. Het belangrijkste is dat ouders hun kind het gevoel geven dat het voor alles bij hen terecht kan. Wees je als ouder bewust van je eigen gevoelens en die van je kind. Geef het tijd en kijk hoe het met je kind gaat. Voor vragen en advies is zij aanwezig op de locatie Pieter Calandlaan op dinsdag- en donderdagochtend. 

Heeft u nog vragen, bel gerust naar school 
Andere belangrijke telefoonnummers: 
Politie: 0900-8844 
Zorgcoordinator: 020-6672281 
Ouder- en Kindteam: 020-5555961 

Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2016

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data