Rapportgesprekken met kinderen erbij

In het begin van dit schooljaar zijn de oudergesprekken van groep 4 t/m 8 gehouden tussen ouder, leerkracht en kind. De leerkrachten van deze groepen hebben de nieuwe gespreksvorm intern geƫvalueerd en hieruit is naar voren gekomen dat veel leerkrachten het fijn en zinvol vinden als het kind bij het gesprek aanwezig is. Door met het kind over zijn of haar ontwikkeling te praten wordt de betrokkenheid en eigen verant-woordelijkheid van het kind vergroot. Tijdens het rapportgesprek in februari zal een aantal leraren de gesprekken weer voeren met de kinderen erbij. Dit is anders dan bij het startgesprek. Omdat dit keer het rapport wordt besproken.

We willen deze manier van gespreksvoering uitproberen en vervolgens evalueren om te bekijken wat ons beleid hierin wordt. Indien de leerkracht van uw kind ervoor kiest om de rapportgesprekken met de ouders en kinderen te voeren, ontvangt u een brief bij het rapport. Hierin staan richtinggevende vragen, die besproken kunnen worden tijdens het gesprek. De groepen 8 hebben in de laatste week van januari hun adviesgesprek gehad. Zij hebben geen rapportgesprek meer. De ouders van kinderen in groepen 1 tot en met 3 voeren het gesprek met de leerkracht zonder hun kind erbij.

Geplaatst op vrijdag 10 februari 2017

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data