Verkeer rond de school

Zowel bij de Pieter Calandlaan locatie als bij de Brenner locatie zijn er op de weg Schoolzones geplaatst. Dit is bedoeld om alle voorbijgangers, inclusief ouders die hun kind halen of brengen, erop te wijzen om stapvoets te rijden. Wij hopen dat deze zones ervoor zorgen dat kinderen op een nog veiligere manier van en naar school kunnen komen. Ook vragen wij uw aandacht weer voor het parkeren rondom de school. Fout en dubbel geparkeerde auto's leveren onveilige situaties op voor onze kinderen. Een straatje verderop parkeren  maakt deze situatie direct veel beter.  

Henk Koster, de verkeersouder van de school, gaat stoppen met deze taak. Henk heeft zich 8 jaar ingezet voor een veilige verkeers-omgeving in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Zo heeft hij zorg gedragen voor de kiss & ride parkeerplaatsen bij de Pieter Calandlaan en regelt hij de vrachtwagen voor de dode hoeklessen.

Wij bedanken hem hartelijk voor al zijn inzet en u raadt het vast al... We zijn dringend op zoek naar iemand die zijn taak over wil nemen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Marlies Breijs. 

Geplaatst op maandag 13 februari 2017

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data