Nieuws uit de werkgroepen (februari 2017)

Van de mediatheekwerkgroep
Op de Pieter Calandlaan zijn we druk geweest met het opruimen van de mediatheek, nu Lia, de mediatheekmedewerkster al ruim een jaar afwezig is. Daarnaast zijn we geschoold in het uitleensysteem van de openbare bibliotheek Amsterdam. We hopen dat de kinderen binnen korte tijd weer optimaal gebruik kunnen maken van de mediatheek. Dit kan niet zonder de hulp van ouders. Mocht u ons willen helpen, bijvoorbeeld bij het innemen en uitlenen van boeken, dan kunt u contact opnemen met Ilse Logchies.

Schoolreisjes
De schoolreisjes voor dit schooljaar zijn geboekt. We houden de bestemming nog even geheim, maar kunnen al wel vast de data doorgeven. Groepen 1-2 gaan in 2 delen op 18 en op 20 april. Groep 3-4 opĀ  23 mei; groep 5-6 op 21 april en groepen 7 op 19 mei.

Schatkamer
De tweede periode schatkamer is in volle gang en is een groot succes. De proef met inschrijven van Brenner leerlingen op de Pieter Calandlaan is goed verlopen en daar gaan we mee door. Wel blijven ouders zelf verantwoordelijk voor het vervoer tussen de twee locaties. Voor de derde ronde van dit schooljaar krijgt u de inschrijfformulieren per mail toegestuurd.

Geplaatst op vrijdag 10 februari 2017

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data