Contact met het ondersteuningsteam

Om het passend onderwijs inhoud te geven zijn er op de Horizon intern begeleiders werkzaam die de leerkracht ondersteunen en begeleiden in hun klas. Zij werken samen met leerkrachten aan het opstellen van groepsplannen en begeleiden leerkrachten bij de organisatie van de uitvoering. Tevens bespreken zij twee keer per jaar de leerresultaten. Op grond van de resultaten worden nieuwe groepsplannen geformuleerd en uitgevoerd. Als een kind speciale onderwijsbehoefte heeft en er onderzocht moet worden wat de wenselijke aanpak is neemt de zorgcoördinator de taak van de intern begeleider over. De zorgcoördinator werkt nauw samen met de ouders, de leerkracht en externe instanties om voor het kind het juiste onderwijs te realiseren.

Onze intern begeleiders:
Marco Smit (maandag en dinsdag)
Edith Duppen  (maandag t/m vrijdag)
Barbara Hent  (maandag, dinsdag en vrijdag)

Ondersteuningscoordinator, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling:
Anneke van Schaick  (dinsdag, donderdag en vrijdag)

Ons ondersteuningsteam is ook telefonisch bereikbaar op nummer: 020-6672281.

Ons ondersteuningsteam werkt samen met de volgende partners in de zorg rondom uw kind:
Heleen Wiering - schoolverpleegkundige
Iris Bremer - schoolarts
Henna Nizamoeddin-Munawar - leerplichtambtenaar
Jenny Lankhaar en Adem Karatas - wijkagenten

Contact met onze partners loopt via het ondersteuningsteam.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data