Buitengewoon verlof

Leerlingen van de Horizon mogen geen vakantie nemen buiten de schoolvakanties. In uitzonderlijke gevallen kan de directeur, in overleg met de leerplichtambtenaar, toestemming geven voor verlof buiten de vakantieperiodes. Daarvoor moet u minimaal acht weken voor de verlofperiode een ingevuld aanvraagformulier hebben ingeleverd. De directie neemt hierover een beslissing. Leerlingen van vijf jaar en ouder vallen onder de leerplichtwet.

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties

Wanneer een gezin niet in de schoolvakantie op vakantie kan, moet de betreffende ouder een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat de ouder binnen de officiële schoolvakanties geen verlof kan opnemen.

Voor het aanvragen van verlof buiten de officiële schoolvakanties geeft u het ingevulde formulier af aan de conciërge bij de Pieter Calandlaan.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Kinderen kunnen onder gewichtige omstandigheden verlof krijgen. Dat kan zijn voor een huwelijk, een begrafenis, een jubileum of een verhuizing. Voor het vieren van verjaardagen wordt geen verlof gegeven. Voor een bruiloft in het buitenland geldt een verlof van maximaal vijf dagen rondom de bruiloftsdatum.

Aanvragen van verlof wegens gewichtige omstandigheden kan uitsluitend schriftelijk bij de directie door middel van een ingevuld aanvraagformulier. U dient ook een bewijs van de gewichtige omstandigheid te kunnen overleggen, bijvoorbeeld een kopie van de uitnodiging voor het huwelijk of het jubileum. De school moet hiervan bewijzen kunnen overleggen aan de leerplichtambtenaar.

Voor het aanvragen van verlof vanwege gewichtige omstandigheden geeft u het ingevulde formulier af aan de conciërge bij de Pieter Calandlaan.

Verlof voor religieuze feestdagen

Kinderen krijgen voor religieuze feestdagen een dag verlof. U meldt deze aanvraag telefonisch bij de conciërge.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data