Wisselen van school

Indien ouders hun kind van basisschool willen laten veranderen, kan dit in principe alleen aan de start van een nieuw schooljaar en nadat beide scholen hierover met elkaar contact hebben gehad. Uiteraard worden kinderen die verhuizen tijdens het schooljaar toegelaten, indien er in de betreffende groep plaats is. Wilt u wisselen van school, stelt u dan eerst de school waarop uw kind zit op de hoogte van uw besluit, voordat u uw kind op de Horizon inschrijft. Nadat u uw kind bij ons hebt ingeschreven, volgt een kennismakingsgesprek met de intern begeleider. Van de school van herkomst vragen wij de onderwijskundige gegevens op. Daarna wordt besloten of uw kind geplaatst kan worden op de Horizon.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data