Meer- en hoogbegaafdheid

Sinds de start van schooljaar 2016-2017 biedt de Horizon onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen op locatie de Brenner. We hebben drie HB schakelgroepen (3/4, 5/6 en 7/8), met maximaal achttien kinderen.

Een veel voorkomend probleem bij hoogbegaafde kinderen is dat zij geen goede strategieën hebben opgebouwd om tot leren te komen doordat zij zich nooit hebben moeten inzetten/onvoldoende zijn uitgedaagd. Hierdoor hebben hoogbegaafde kinderen vaak een statische mindset (fixed mindset, C. Dweck). Zij vinden van zichzelf dat zij meteen het antwoord/de oplossing moeten weten en indien dit niet het geval is ervaren zij een extreem gevoel van falen en laten zij weerstand zien. In de HB groepen wordt groepsgewijs en individueel gewerkt aan het ontwikkelen van een groeimindset. Het gaat om de inspanning, de inzet, de weg er naartoe en niet het resultaat. Leren is leuk en oneindig. 

In de HB groepen wordt veel geïnvesteerd in het leren van vaardigheden die kinderen nodig hebben voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het onderwijs is thematisch ingericht en er is veel ruimte voor onderzoekend leren. Kinderen werken aan een individueel leerplan dat zowel bestaat uit didactische doelen als individuele vaardigheidsdoelen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met de reguliere klassen op de Horizon. 

Aanmelden
Aanmelden kan bij intern begeleider Barbara Hent

Voorwaarden voor aanmelden zijn:

  1. Recent (niet ouder dan 2 jaar) intelligentieonderzoek van uw kind, waarbij is vastgesteld dat er sprake is van een TIQ > 130, uitgevoerd door een erkende instantie/orthopedagoog, bij voorkeur met HB specialisatie;
  2. Een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier;
  3. Gegevens van uw kind uit het leerlingvolgsysteem van de huidige basisschool;
  4. Een ingevulde vragenlijst ten behoeve van de intake (op te vragen bij Barbara Hent).

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data