Schorsen of verwijderen

Slechts in uiterste gevallen zal de school overgaan tot schorsing of verwijdering. Dit gebeurt alleen wanneer er sprake is van een onhoudbare situatie, bijvoorbeeld bij ernstig wangedrag van de leerling/ ouders of wanneer de relatie tussen de school en de ouders onherstelbaar is verstoord.

Een beslissing tot schorsing wordt genomen door de directeur, een beslissing tot verwijdering wordt genomen door het bestuur van de school. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld, nadat er gesproken is met de leerling, de ouders, de groepsleerkracht en de directeur. Verwijdering is een ordemaatregel die uiterst zorgvuldig wordt genomen volgens een wettelijk vastgestelde procedure.‚Äč

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data