Ziekte en verzuim

Wanneer een kind niet op school is, zonder dat dit bekend is op school, ondernemen wij direct actie om te achterhalen waar het kind is. Als u voor 10 uur niet bereikbaar bent geweest of er is geen verklaring voor het verzuim dan zijn wij verplicht uw kind bij de afdeling leerplicht als ongeoorloofd afwezig te melden.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data