Voorschool

Voordat uw kind begint in groep 1/2 kan het gebruik maken van de voorschool. De voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar gewerkt wordt met een speciaal educatief programma. Voor de voorschool werkt de Horizon samen met Kinderopvang Humanitas. De voorschool is gevestigd op locatie Brenner. Meer informatie vindt u op de website van Humanitas. U kunt uw kind aanmelden door contact op te nemen met het Regiokantoor Midden-Nederland. De adresgegevens vind u ook op de website van Humanitas.

Wat is de voorschool?

Op de voorschool kunnen kinderen samen spelen en zetten tegelijkertijd een extra stapje in hun ontwikkeling. Er is aandacht voor taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van uw kind. De kinderen doen spelletjes, knutselen, tekenen, zingen en spelen buiten. Er wordt op een speelse manier aandacht besteed aan taalontwikkeling door voorlezen en verhalen naspelen.

Voor wie is de voorschool bedoeld?

De voorschool is bedoeld voor alle peuters tussen 2,5 en 4 jaar oud. Kinderen die bij het Ouder- en Kindcentrum een indicatie voor een mogelijke taalachterstand hebben gekregen, kunnen 4 dagdelen per week gebruikmaken van de voorschool. Kinderen zonder indicatie hebben recht op 2 dagdelen. Meer informatie over voorschoolse educatie leest u op de website van de Gemeente Amsterdam.

Wilt u zelf oefenen met uw kind?

Op de website Taaltips van Gemeente Amsterdam vindt u leuke spelletjes en nuttige tips.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data