MR: statuten en reglementen

De Wet medenzeggenschap op scholen (WMS) schrijft voor dat iedere school in Nederland een medenzeggenschapsraad moet hebben, bestaande uit leerkrachten en ouders. De MR heeft een statuut en een reglement en is verplicht een jaarverslag en jaarplan te publiceren. Via onderstaande links kunt u deze downloaden.

MR statuten van de Horizon

MR reglement van de Horizon

Huishoudelijk reglement van de Horizon

MR jaarverslag 2011-2012

MR jaarplan 2013-2014

Meer informatie over de WMS vindt u hier

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data