Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld. Zij wordt onder andere gebruikt voor een deel van de buitenschoolse activiteiten, voor feesten en vieringen als Sinterklaas, kerst en lentefeest. Tevens worden er met de ouderbijdrage diverse culturele activiteiten gefinancierd (bijvoorbeeld film- en museumbezoek, speciale projecten) en gaat er een bijdrage naar de mediatheek. Voor het schoolreisje is een gedeelte in de bijdrage opgenomen. Ook de collectieve ongevallenverzekering betalen we van de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar in samenspraak met de medezeggenschapsraad vastgesteld.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is vastgesteld voor de groepen 1 t/m 7 op € 60,00. Begint uw kind na 1 januari 2017, dan bedraagt de ouderbijdrage € 40,00. Voor groep 8 bedraagt de ouderbijdrage € 120,00 per schooljaar per leerling (kosten van het kamp zijn hierin meegenomen). Groepen 6 betalen € 12,50 per schooljaar extra voor de schooltuinen. De stichting Contactouders de Horizon draagt de zorg voor het innen en het beheren van de ouderbijdrage.

Scholierenvergoeding

Ouders met een minimaal inkomen kunnen een scholierenvergoeding aanvragen bij de gemeente Amsterdam. Hiermee kunnen zij de kosten voor school, sport en culturele activiteiten van hun kind betalen.

Wordt u door de ouderbijdrage voor financiële problemen gesteld? We stellen het zeer op prijs als u contact opneemt met de directie.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data