Ouderexpertise

​Sinds 2011 werkt de Horizon met ouders samen in zogenaamde expertisegroepen. Ouders met expertise ten aanzien van bedrijfsvoeringsprocessen komen in kleine groepen met de directie bijeen om hen te adviseren op diverse onderwerpen. Momenteel zijn er ouders met expertise over communicatie, ICT, financiën, interieur en alternatieve energie binnen de Horizon actief.

Heeft u als professional kennis of ervaring met betrekking tot een van bovenstaande expertisegebieden of een ander vakgebied dat de bedrijfsvoering van de school ten goede komt? Wilt u uw kennis delen? Neem dan contact op met de directie van de Horizon. Wij gaan graag met u in gesprek.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data