Ouders als partners

Bij de Horizon bent u als ouder een belangrijke partner. Wij hebben als school namelijk een gemeenschappelijk doel met ouders: kinderen zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen. Dat doen we samen met ouders, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Ouderbetrokkenheid

Ouders op de Horizon zijn betrokken ouders. Er zijn actieve ouders in de Medenzeggenschapsraad, de Ouderberaadsgroep en als contactouders. Maar voor ons zijn ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling en schoolprestaties van hun kinderen net zo belangrijk. Want kinderen uit gezinnen die betrokken zijn bij school, doen het beter.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data