Kunst- en cultuureducatie

Naast de cognitieve, sociale en lichamelijke ontwikkeling hechten we op de Horizon ook veel waarde aan creativiteit en de kennismaking met kunstzinnige en culturele diversiteit. Kinderen ontdekken hun creatieve vermogens door beeldend bezig te zijn, te dansen en te zingen en deel te nemen aan drama lessen. Ze stellen zich open door te kijken naar schilderijen, te luisteren naar muziek en te genieten van taal en beweging. Kunst- en cultuureducatie is ook bedoeld om bij te dragen aan de waardering voor culturele en kunstzinnige uitingen en het culturele erfgoed.

Muziek, dans en drama

Omdat we waarde hechten aan de creatieve ontwikkeling van onze kinderen geven vakdocenten in muziek en dans jaarlijks zes lessen in iedere groep. Kinderen van groep 5 tot en met 8 krijgen daarnaast zes drama lessen. Deze lessen worden zo gegeven dat niet alleen de kinderen er veel plezier aan beleven; ook de leerkracht doet actief mee waardoor hij al doende veel  leert over de wijze waarop hij met kinderen creatief bezig kan zijn.

Mediatheek

De school heeft een eigen mediatheek. Er zijn leesboeken en informatieve boeken om het leesplezier te versterken.
Thuis meer lezen? Breng eens een bezoek aan de bibliotheek. Op de website van de Openbare Bibliotheek Amsterdam is leuke en nuttige informatie te vinden.

Jaarfeesten

Verjaardagen, Sinterklaas, Kerstfeest, het voorjaar, het afscheid van groep 8 en de afsluiting van het schooljaar wordt met de hele schoolgemeenschap feestelijk gevierd. Ouders, kinderen en leerkrachten geven met elkaar inhoud aan deze feesten waarmee we onze onderlinge verbondenheid uit willen drukken.

Uitstapjes

Groep 1 tot en met 7 gaan een keer per jaar op schoolreisje. Daarnaast maken alle groepen ieder jaar een cultureel uitstapje. Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op kamp. Lees meer

De kosten voor de jaarfeesten, culturele uitstapjes, schoolreisje en schoolkamp worden betaald vanuit de ouderbijdrage. Wij gaan er vanuit dat uw kind deelneemt aan alle activiteiten ongeacht uw culturele, levensbeschouwelijke of financiële achtergrond. Als u voor problemen wordt gesteld kunt u hierover in gesprek gaan met de directie.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data