Kwaliteit waarborgen en verbeteren

​Op de Horizon zijn we samen verantwoordelijk om onze opgebouwde kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. Iedere schakel doet ertoe in de kwaliteit van onze school.

Schoolplan en jaarplannen

Elke vier jaar stellen we een schoolplan op. In dit meerjarenplan geven we aan in welke richting onze school zich zal ontwikkelen en waarin we ons willen verbeteren. Vanuit dit schoolplan stellen we jaarlijks een plan op waarin ieder verbeterpunt wordt uitgewerkt in concrete doelen, activiteiten en resultaten. Dit plan wordt besproken met de medezeggenschapsraad en wordt twee keer per jaar geëvalueerd. We volgen onze tussentijdse leeropbrengsten en de jaarlijkse eindopbrengsten nauwkeurig.

Coaching en training

Omdat goede leerkrachten van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, begeleiden wij hen in het versterken van hun competenties. Binnen ons team zijn coaches werkzaam. Medewerkers van de Horizon zijn Dalton gekwalificeerd. Leerkrachten volgen opleidingen waardoor zij zich specialiseren binnen het basisonderwijs.

Feedback en netwerken

Wij willen graag weten wat ouders, leerkrachten en leerlingen van onze school en het onderwijs vinden. Daarom vragen wij ze regelmatig naar hun bevindingen. De uitslag van deze enquêtes vormen een belangrijke input voor aanpassingen en verbeteringen in onze school.
Directie, intern begeleiders en specialisten maken deel uit van lerende netwerken. Door kennisdeling, uitwisseling en samenwerking dragen ook de netwerken bij aan de kwaliteit van onze school.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data