Lerende organisatie

De Horizon is een lerende organisatie. In een lerende organisatie ontwikkelen niet alleen de kinderen zich maar ook de medewerkers. Iedereen werkt er voortdurend aan om steeds beter in zijn vak te worden. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken groepsleerkrachten, bouwcoördinatoren, de onderwijsassistent, intern begeleiders, de zorgcoördinator en studenten aan goed onderwijs op de Horizon. Zij worden ondersteund door de conciërge, de administratieve medewerkers en de schoonmaker. Medewerkers van de locaties Brenner en Pieter Calandlaan vormen samen één team. 

Groepsverdeling

Onze school is georganiseerd in bouwen: de onderbouw (groep 1-2 en 3), de middenbouw (groep 4,5 en 6) en de bovenbouw (groep 7 en 8). Op de locatie aan de Pieter Calandlaan werken de groepen uit een bouw samen in een unit. De indeling in units zorgt ervoor dat er een gevoel van kleinschaligheid ontstaat. Iedere unit heeft zijn eigen toegangsdeur.
De locatie aan de Brenner heeft de sfeer van een kleine school. Kinderen, ouders en leerkrachten kennen elkaar en werken nauw met elkaar samen.

Bestuur van De Horizon

De Stichting Westelijke Tuinsteden vormt het bestuur van zestien openbare basisscholen in het stadsdeel Nieuw-West. Elke school is zelfstandig. De directeuren van de scholen vormen samen het directeurenberaad. Meer informatie leest u op de website van Stichting Westelijke Tuinsteden.

Opleidingsschool

We bieden binnen onze school ruimte om studenten op te leiden tot leerkracht basisonderwijs. Onder verantwoordelijkheid en supervisie van de leerkracht  voeren studenten hun praktijkopdrachten uit. Er is een opleider binnen onze school werkzaam. Zij begeleidt de studenten in hun stage en werkt samen met de Educatieve Hogeschool van Amsterdam. Ook studenten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding kunnen stage lopen op onze school.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data