Openbare Daltonschool

De Horizon is een openbare Daltonbasisschool in Osdorp-de Aker in Amsterdam Nieuw-West. Wij bieden kinderen een doorgaande en continue ontwikkeling, waardoor ze kunnen uitgroeien tot wereldburgers.

Wij ontwikkelen samen, voorbij onze eigen horizon.

Openbare school

De Horizon is een openbare school. Alle kinderen zijn welkom op onze school, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Dat geldt ook voor onze leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in onze diverse en multiculturele samenleving. Als je weet wat de ander bezighoudt, kun je beter samenleven. Wij werken samen in een democratische sfeer, met als uitgangspunten onderling vertrouwen en respect. Lees meer

Daltononderwijs

De Horizon is een Daltonschool. Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken, dat is waar het op de Horizon om gaat. Deze waarden vormen de basis van ons onderwijs. Zij zijn terug te zien in de manier waarop wij lesgeven en hoe wij met elkaar om gaan. Vanuit verantwoordelijkheid leren kinderen zelfstandig werken en samenwerken. Naast deze centrale waarden richt Daltononderwijs zich ook op reflectie, effectiviteit, doelmatigheid en borging. Lees meer


Daltonboek

De Horizon is een daltonschool sinds september 2002. In de loop van de jaren heeft de daltonidentiteit steeds verder vorm gekregen. Dit daltonboek beschrijft de huidige daltonsituatie op De Horizon. Download hier het Daltonboek (maart 2018).

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data