Daltononderwijs

De Horizon is een Daltonschool. Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn de waarden van waaruit wij ons onderwijs inhoud geven. Zij zijn de grondslag voor de begeleiding van onze leerlingen.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk zijn voor je gedrag, je werk en je omgeving. Dat is het belangrijkste uitganspunt van Daltononderwijs. Hoe zorg ik ervoor dat ik me op mijn gemak voel in de klas en de ander ook? Hoe zorg ik ervoor dat ik goed kan werken en dat ook de andere kinderen goed kunnen werken in de klas? Hoe zorgen wij er samen voor dat de klas opgeruimd en netjes blijft? Hoe gaan we op een zorgvuldige manier om met het les- en speelmateriaal. Elke dag weer leren wij kinderen hoe zij die verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Zelfstandigheid

Op De Horizon willen wij kinderen vormen tot leerlingen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Welke keuzes kan ik maken? Wat is de bedoeling van deze opdracht? Hoe verzamel ik informatie?  Welke oplossing geeft het beste resultaat? Op deze manier leren kinderen stap voor stap een zelfstandige leerhouding te ontwikkelen.

Samenwerken

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving heb je anderen nodig. Daarom is het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. Ook met kinderen die je niet zelf kiest. Hoe pakken we samen een taak aan? Hoe kan ik een ander kind helpen? En waar kan een ander mij mee helpen? Daarom spelen en werken wij op de Horizon veel in groepjes. Zo leren kinderen van elkaar.

Reflectie

Om te ontwikkelen is het belangrijk om met een kritische blik naar je eigen leerproces te kijken. We leren kinderen te kijken naar hun eigen gedrag, werkhouding en manier van leren. Hoe heb ik het aangepakt? Wat ging er goed? Wat kan ik nog beter? Zo is er ruimte voor groei.

Effectiviteit

Als Daltonschool gaan we zeer zorgvuldig om met onderwijstijd. Kinderen delen hun werktijd samen met hun leerkracht efficiënt in en stellen zichzelf doelen. Wat ga ik leren? En waarom? Kan ik verder met deze opdracht? Wat kan ik nu eerst gaan doen, voor de juf of meester tijd heeft om me te helpen? Door effectief en doelmatig te werken hebben leerkrachten meer tijd om om te gaan met de verschillen tussen de leerlingen. Zo krijgt ieder kind de tijd en aandacht die het nodig heeft.

Meer weten over Daltononderwijs?

Op de website van de Nederlandse Daltonvereniging kunt u meer lezen. Hier vindt u ook een informatief filmpje over Dalton.


De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data