Openbaar Onderwijs

We kiezen voor openbaar onderwijs omdat school een plek is waar kinderen vanuit verschillende achtergronden bij elkaar komen. Onze school is de samenleving in het klein. Kinderen leren van elkaar door aandacht te hebben voor elkaars verschillende achtergronden. Door meer van elkaar te weten en ervaringen uit te wisselen, leren kinderen om met deze verschillen om te gaan. Kinderen leren dat ze zichzelf kunnen blijven naast iemand die er anders uit ziet of andere opvattingen heeft. Dat is voor ons de essentie van leven in een multiculturele samenleving.

Een school vol wereldburgers

De Horizon is een school met een grote diversiteit. Familieleden van onze leerlingen wonen over de hele wereld. Onze leerlingen bezoeken hun familie en nemen hun ervaring over het leven in een andere cultuur mee naar school. In veel gezinnen worden meerdere talen gesproken. Dit beschouwen wij als een culturele rijkdom voor kinderen. Voor ouders die nog beter Nederlands willen leren, wordt er tijdens schooluren Nederlandse les gegeven door TopTaal.

Meer weten over openbaar onderwijs?

Op de website van Vereniging Openbaar Onderwijs leest u meer over openbaar onderwijs in Nederland.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data