Over leren

Het onderwijs op de Horizon is erop gericht dat alle leerlingen de kerndoelen behalen, zoals die door de overheid zijn vastgelegd. De leerkracht ondersteunt hen hierbij. Hij stuurt en bewaakt het leerproces.

Pedagogisch klimaat

Nieuwsgierig, enthousiast en vol zelfvertrouwen. Dat is ons ideaalbeeld voor alle kinderen op de Horizon. In ons pedagogisch klimaat voelen kinderen zich veilig, vertrouwd en verbonden met zichzelf en met hun omgeving. Lees meer         

Veiligheid

Veilig naar school en je veilig voelen op school. Veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren en ontwikkelen. Veiligheid wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we ons gedragen binnen de school. Vriendelijkheid, openheid, behulpzaamheid en vertrouwen zijn waarden die in ons gedrag merkbaar zijn en de sfeer op school bepalen. Lees meer

Een doorgaande ontwikkeling

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen een doorgaande ontwikkeling doormaken. Dat betekent dat we aansluiten bij de mogelijkheden en het leertempo van het kind. Het ene kind heeft meer begeleiding nodig dan het andere. Uiteindelijk moeten alle kinderen de kerndoelen behalen, maar het tempo en de wijze waarop kunnen per kind verschillen. Lees meer

Daltonmiddelen

Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking vormen de basis van het leerproces. Deze Daltonwaarden worden voor leerlingen tastbaar in de manier waarop zij leren. Daltonmiddelen zoals het taak-kiesbord, weektaak, taakkaart en de takentijd ondersteunen het leerproces. Lees meer 

Passend Onderwijs

Soms gaat het op school anders gaat dan verwacht. Dan heeft een kind extra zorg nodig. Op de Horizon  is het een uitdaging om te onderzoeken of wij passend onderwijs kunnen bieden dat aansluit bij wat een kind met een speciale onderwijsbehoefte nodig heeft. Lees meer

De leerkracht als regisseur van het leerproces

​De leerkracht begeleidt de leerlingen. Dat wil zeggen dat hij de leerlingen ondersteunt om het leerproces te structureren en te sturen. Hij geeft in een leerproces niet automatisch antwoord, maar stelt de goede vragen. Hoe denk je dit probleem op te lossen? Wie kan je daarbij helpen? Hoe komt het dat je niet verder kunt? Wat zou je daar zelf aan kunnen doen? Lees meer

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data