Doorgaande ontwikkeling

Wij volgen de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig. Alleen dan kunnen we onze begeleiding precies afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen. We gebruiken daarvoor een leerlingvolgsysteem dat uit de volgende onderdelen bestaat:

Observaties
Wij leren veel over de ontwikkeling van kinderen door goed naar hen te kijken. Leerkrachten observeren de kinderen tijdens allerlei activiteiten. Ze kijken bijvoorbeeld naar hun werkhouding, hun spelgedrag, hoe zij samenwerken en hun contact met andere kinderen. In de onderbouw gebruiken de leerkrachten het PRAVOO systeem waarmee zij de ontwikkeling van jonge kinderen systematisch volgen.

Methodegebonden toetsen
Tijdens elke eenheid wordt leerstof aangeboden en geoefend. Een eenheid wordt afgesloten door een methodetoets. Zo kunnen kinderen én leerkrachten kunnen zien of de leerstof wordt beheerst.

Cito toetsen
Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, waarmee de ontwikkeling op verschillende vakgebieden wordt getoetst. Deze toetsen worden afgenomen in groep 2 tot en met 8. De Cito Eindtoets is de laatste toets van dit leerlingvolgsysteem. Afgezet tegen deze landelijke norm kunt u zien of uw kind gemiddeld, beneden- of bovengemiddeld presteert.

Gesprekken over de ontwikkeling van het kind
Drie keer per jaar nodigen wij alle ouders uit om te praten over de ontwikkeling van hun kind. Samen bespreken wij hoe de ontwikkeling verloopt en wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is bespreken we ook hoe u uw kind thuis kunt ondersteunen. Als het voor een goede ondersteuning van het kind noodzakelijk is dat er meer contactmomenten komen tussen leerkracht en ouders, dan maken wij daar tijd voor.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data