Het leerproces

​De leerkracht begeleidt de leerlingen. Met behulp van eigentijdse leermethodes zorgt hij ervoor dat doorgaande leerlijnen in de school gerealiseerd worden.

Doelen stellen

Op vaste momenten van de dag geeft de leerkracht instructie aan de groep. De leerkracht stelt bij iedere les een doel. Wat gaan we leren en waarom? De kinderen weten waarmee ze bezig zijn. Bewust leren maakt leren interessant en zinvol.

De leerling aan zet

Vervolgens  zijn de leerlingen aan zet. Door middel van actieve werkvormen oefenen de leerlingen de leerstof. Nadat de leerstof doorgrond is, verwerken de kinderen zelfstandig de stof. We noemen dit een taak. Wat zelfstandig verwerkt wordt in de taak hangt af van het niveau van het kind. Taken zijn ingedeeld in drie niveaus; één ster, twee sterren en drie sterren. De leerkracht begeleidt de leerling door deze inzicht te geven in de eigen mogelijkheden en de taak daarop af te stemmen.

Reflecteren op wat je leert

Wat heb je geleerd? Hebben we het doel bereikt? Wat ging goed en wat kan beter? Het zijn vragen die gesteld worden om bewust te worden wat en hoe we leren. Daarom reflecteren we niet alleen op het resultaat maar ook op het leerproces en de beleving daarbij. Door te reflecteren leren kinderen wat zij een volgende keer anders of beter kunnen doen. Leren van je fouten is daarbij een belangrijk motto.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data