Een veilige school

Je veilig weten is een voorwaarde om te kunnen leren en ontwikkelen. Veiligheid wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we ons gedragen binnen de school. Vriendelijkheid, openheid, behulpzaamheid en vertrouwen zijn waarden die in ons gedrag merkbaar zijn en de sfeer op school bepalen. Lees meer

Gedrag over de grens

Omdat de Horizon een school is waar iedereen zich op zijn gemak moet kunnen voelen accepteren we binnen de school geen grensoverschrijdend gedrag. Dat wil zeggen dat schoppen, slaan, schelden, pesten en moedwillig iets kapot maken niet is toegestaan. Lees meer

Een veilig schoolgebouw

Onze school is een openbaar gebouw. Tijdens de lessen zijn de toegangsdeuren gesloten. U kunt dan alleen de hoofdingang  gebruiken. Op iedere locatie is een ontruimingsplan bij brand aanwezig. Jaarlijks oefenen we met de kinderen een ontruiming van de school bij brand zodat in geval van nood iedereen weet hoe we de school veilig en snel verlaten. Het schoolgebouw wordt jaarlijks geïnspecteerd op veiligheid en er is een preventiemedewerker aangesteld.

Een veilige schoolomgeving

Om ervoor te zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen gaan vragen wij u attent te zijn op uw gedrag in het verkeer tijdens de schoolspits. Lees meer

Hulp bij ongevallen

Als er een ongeval plaatsvindt, wordt u direct gebeld. De bedrijfshulpverlener van de school neemt contact met u op om te overleggen wat er met uw kind moet gebeuren. In ernstige situaties die om directe en snelle actie vragen wordt uw kind onder begeleiding van deze persoon naar het ziekenhuis of de dichtstbijzijnde huisarts gebracht. U wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

Aansprakelijkheidsverzekering

Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden heeft voor al haar scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief zijn (personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Lees verder

Omgaan met persoonsgegevens

De Horizon is gehouden aan het Privacy Reglement zoals dat is opgetseld door Stichting Westelijke Tuinsteden. Dit reglement is te lezen op de website van STWT.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data