Aansprakelijkheidsverzekering

‚ÄčOm misverstanden over de aansprakelijkheidsverzekering van de Horizon weg te nemen willen wij graag het volgende onder de aandacht brengen:

Ten eerste is de school, niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Veel mensen denken dat dit wel zo is, maar dat is een misverstand. De school is pas schadeplichtig op het moment dat de school ook iets kan worden verweten. Dat geldt voor de school en daarmee ook voor de mensen die namens haar handelen, personeel en vrijwilligers. Het kan dus heel goed zo zijn dat iemand schade lijdt, maar dat er geen sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld als er tijdens de gymles een bal wordt geschopt. Deze komt op de bril van een leerling terecht en de bril is kapot. Deze schade valt niet onder aansprakelijkheidsverzekering, en wordt niet door de school of het schoolbestuur vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Veroorzaakt een leerling gedurende schooltijd of een buitenschoolse activiteiten schade, dan is die leerling (of de ouders) daar in de eerste plaats zelf voor verantwoordelijk. Het is daarom van belang dat ouders/verzorgers zelf een verzekering hebben afgesloten. Belangrijk: Het niet hebben van een dergelijke particuliere aansprakelijkheidsverzekering ontslaat de leerling of hun ouders/verzorgers niet van de plicht om de schade te vergoeden.

Als iemand de school (of het schoolbestuur) aansprakelijk wil stellen, dan moet dit altijd schriftelijk gebeuren

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data