Gedrag over de grens

​Bij grensoverschrijdend gedrag wordt onmiddellijk ingegrepen door medewerkers. U wordt direct op de hoogte gesteld. Er volgt een gesprek met u en met uw kind om ervoor te zorgen dat het grensoverschrijdend gedrag onmiddellijk stopt. Tevens gaan we samen op zoek naar een manier ander gedrag te leren. Als u buiten de school grensoverschrijdend gedrag waarneemt kunt u contact opnemen met de wijkagent van Bureau Nieuw West Zuid. Maakt u zich zorgen over de veiligheid van een kind in de thuissituatie? Kijk voor informatie op de website van het AMK.

Bij schorsing of verwijdering werkt de Horizon volgens vaste protocollen. Deze zijn vastgesteld door Stichting Westelijke Tuinstenden en zijn op de website van STWT te lezen.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data