Een veilige sfeer

Een veilige sfeer wordt bepaald door ons gedrag. Medewerkers van de Horizon hebben oog voor ieder kind. Ze zijn betrokken en stralen uit: je mag zijn zoals je bent. De kinderen worden bij de deur welkom geheten. Iedere leerkracht biedt kinderen een relatie waaruit positiviteit, vertrouwen en uitdaging spreekt. Voorspelbaar gedrag, structuur, rust en regelmaat bieden kinderen houvast. ​We verwachten dat kinderen, medewerkers en ouders zich op de Horizon zo gedragen dat iedereen zich veilig voelt.

De agenda

Overzicht van activiteiten deze week

  • Deze week geen geplande activiteiten
  • Meer data