Nieuws van de OBG omtrent de ouderbijdrage

Donderdag 14 mei 2020

Beste ouders, verzorgers,

 

Elk jaar vraagt de ouderberaadsgroep van de Horizon (OBG) alle ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Velen van jullie hebben dit jaar ook de voorgestelde bijdrage overgemaakt. Sommigen droegen meer bij dan voorgesteld, anderen minder. Fijn om zo met elkaar de extra activiteiten binnen het onderwijs te financieren.

 

Een groot deel van de ouderbijdrage is bestemd voor het schoolreisje. Door de corona-maatregelen zullen de schoolreisjes dit jaar helaas niet doorgaan. Een klein deel van de kosten is al gemaakt, maar een belangrijk deel van de bijdrage aan het schoolreisje blijft dit jaar onbesteed. 

 

Om ons en de school een enorme administratieve handeling te besparen, willen wij voorstellen om de ouderbijdrage van dit jaar in kas te laten. U hoeft dan volgend jaar minder bij te dragen aan het schoolreisje, als u deze dit jaar al heeft betaald.

 

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

OBG 


Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl