MR-leden gezocht

MR-leden gezocht

Vrijdag 30 oktober 2020

Herinnering!

 

De Medezeggenschapsraad van OBDS De Horizon is op zoek naar twee, nieuw te verkiezen, enthousiaste leden!

Algemene informatie

De MR van De Horizon bestaat uit een oudergeleding (5 leden) en schoolgeleding (5 leden). Samen vormen wij de MR en praten wij als ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.


Verwachting

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden die passie hebben voor het vertegenwoordigen van de belangen van kinderen van OBDS De Horizon en hun ouders/verzorgers. De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 7x per jaar.

Interesse

Denkt u: ik kan van waarde zijn voor de MR? Stuur dan een mail met een (korte) motivatie naar mr@horizondalton.nl

Zodra wij een reactie hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.
 

Vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad  van OBDS De Horizon


Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl