Corona update De Horizon

Dinsdag 25 januari 2022

Beste ouders, verzorgers,
 
Vanavond is de persconferentie met voor in ieder geval de scholen en de schoolkinderen en hun ouders goed nieuws! 
Zoals het er nu uitziet wijzigen de quarantaineregels voor kinderen en verdwijnen de groepsquarantaines grotendeels.
Alhoewel er al het nodige in de media staat, weten we niet wat er precies gaat veranderen en ook niet per wanneer.
 
Dat betekent dat we de vandaag geldende regels blijven hanteren; ook voor morgen. Groepen die in quarantaine zitten en dat woensdag ook nog zouden zitten, blijven ook in quarantaine. Dat geldt ook voor individuele kinderen. Morgen ontvangt u nader bericht met hoe de regels er dan uit zien of quarantaines voortijdig beëindigd kunnen worden. 
 
Ons uitgangspunt blijft dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs op school blijven volgen. Dat kan natuurlijk alleen als we ook personeel hebben om de kinderen op school les te geven. Momenteel zitten er 11 collega's thuis met corona en zijn er meerdere collega's verminderd inzetbaar na een doorgemaakte besmetting. Het is dus iedere dag een enorme puzzel om de bezetting rond te krijgen. In uiterste nood betekent dat dan ook dat er soms een klas thuis zal moeten blijven. Dat zal de komende weken waarschijnlijk zo blijven. We hopen op uw begrip.

Morgen meer informatie over de vernieuwde regels, zoals deze vanavond op de persconferentie worden gedeeld.
 
 

 

Met vriendelijke groeten,

Team De Horizon


Terug

Pieter Calandlaan 768

1060 TZ AMSTERDAM Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

020- 6672281

info@nullhorizondalton.nl