Noodoproep ouderhulp voor circusdag op 3 juni

Zondag 15 mei 2022

Beste ouders,

Allereerst zijn wij heel blij met alle aanmeldingen tot nu toe van hulpouders voor de circusdag ter gelegenheid van ons lustrum. Wij komen alleen op dit moment wel nog ongeveer 40 ouders tekort. De tijd begint te dringen. Daarom nog eenmaal een noodoproep. Bent u iemand, of kent u iemand van 18 jaar of ouder, die wil komen helpen om deze dag voor alle kinderen een groot succes te maken?  Laat dit dan uiterlijk dinsdag 17 mei weten aan de leerkracht van uw kind. We hebben uw hulp hard nodig op de volgende 2 momenten:

Donderdagavond 2 juni van 20:00-22:00: Op deze avond krijgt u op school informatie voor de circusdag erna.

Vrijdag 3 juni van 09:30-15:00: Circusdag

Woensdag 18 mei kijken we of er voldoende aanmeldingen zijn. Bij te weinig aanmeldingen zijn wij helaas genoodzaakt om de circusdag te annuleren. Dat zouden we wel heel erg jammer vinden voor alle kinderen.

Informatie over de locatie:

Vanwege de grootte van de school en de onvoorspelbaarheid van het weer hebben wij voor de circusdag een locatie gehuurd. Dit is sportcentrum Ookmeer (Dokter Meurerlaan 7, 1067 SM Amsterdam). De informatieavond op donderdag 2 juni wordt gehouden in de gymzaal van de Pieter Calandlaan. 

Alleen met uw hulp kunnen wij de kinderen een fantastische dag bezorgen!

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet,

namens het team van de Horizon,

Christa Prinsen Geerligs

Yepuh Schoones

Directie De Horizon


Terug

Pieter Calandlaan 768

1060 TZ AMSTERDAM Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

020- 6672281

info@nullhorizondalton.nl