Belangrijk: ouderavond

Donderdag 11 mei 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Woensdag 24 mei van 19:30-21:00 organiseren wij een ouderavond over de Vreedzame School. Tot nu toe hebben slechts 20 ouders zich aangemeld.
Het is belangrijk dat u hier bij bent. U wilt tenslotte toch ook weten wat uw kind leert? Samenwerking tussen de school en ouders is heel belangrijk!
Op deze avond krijgt u te horen wat wij uw kinderen leren over:

- Hoe los je conflicten op?

- Hoe praat je over je gevoel?

- Hoe zeg je iets tegen een ander zonder diegene te kwetsen?

- Hoe kan je je mening geven?

- Hoe gaan wij op school om met de verschillen tussen elkaar?

Kortom: alles wat u moet weten over sociaal-emotionele ontwikkeling en burgeschapsvorming bij ons op school.

Schrijf u NU in via de ouderapp: Menu --> evenementen!
Wij hopen op een grote opkomst. Het zou fijn zijn als er van elk gezin één ouder/verzorger aanwezig is. Samen komen wij verder!

Met vriendelijke groet,
Team De Horizon

 


Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Tijdelijke Locatie: Koos Vorrinkweg 3, 1069 Jr Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl