Koffie-ochtend - 21 nov 2023

Koffie-ochtend - 21 nov 2023

Maandag 6 november 2023

Beste ouders, verzorgers,
 
Op 21 november a.s. organiseren we onze tweede koffie-ochtend. Dit is een informele bijeenkomst van 45 minuten tot een uur rond een thema. Het thema op deze tweede koffie-ochtend is: de intern begeleider. Wat houdt het werk van een intern begeleider precies in? Wat kan deze betekenen voor de leerkracht, de groep, het kind en de ouder? 
Wilt u meer weten, sluit dan 21 november zeker aan. We starten om 8.45 uur in de personeelskamer van de Pieter Calandlaan.
 
Op 19 september jl. organiseerden we onze eerste koffie-ochtend. Deze is goed bezocht, door zo'n 25 ouders. We hebben besproken welke onderwerpen er leven bij ouders en wat thema's kunnen zijn van volgende bijeenkomsten. De volgende onderwerpen zijn onder meer genoemd:
 • Mediawijsheid: hoe ga je als ouder om met social media gebruik van je kind?
 • Veiligheid plein, zowel qua hangjongeren, vernielingen, schoonmaak.
 • Intern Begeleiders: wat houdt hun werk in en wat kunnen ze betekenen voor ouder, kind en groep?
 • Verkeerssituatie rondom de school
 • Klimaatbeheersing in de school en schoonmaak
 • Pedagogische adviezen voor in de thuissituatie
Niet ieder onderwerp leent zich voor een koffie-ochtend. Het onderwerp 'Intern begeleiders' wel en dat staat dus 21 november a.s. op de agenda. 
 
Met de andere onderwerpen zijn we bezig. Als voorlopige terugkoppeling alvast het volgende:
 • We zijn bezig met het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders over social mediagebruik door kinderen
 • We hebben contact met een jongerenwerker om te sparren over de veiligheid rondom het plein.  
 • De klimaatbeheersing en schoonmaak pakken we intern op. 
 • Over de verkeerssituatie zijn we in gesprek met gemeente en MR
 • Voor het onderwerp pedagogische adviezen zoeken we een geschikte werkwijze.

Zijn er andere onderwerpen waarover u graag een koffie-ochtend zou hebben? Laat het ons weten. Dan kijken we naar de mogelijkheden.
 
Met vriendelijke groeten,
Yepuh Schoones
Christa Prinsen Geerligs
Directie De Horizon

Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Tijdelijke Locatie: Koos Vorrinkweg 3, 1069 Jr Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl