Hulpouders gezocht!

Hulpouders gezocht!

Dinsdag 27 november 2018

Beste ouders,

Via deze weg vraagt de OBG uw hulp voor de volgende activiteiten die de komende weken op onze school (beide locaties) plaats gaan vinden:

·         opruimen van sinterklaasversieringen

·         opzetten van kerstversieringen

·         opruimen kerstversieringen

Zoals u in de “Horizon Nieuwsbrief” van november heeft kunnen lezen gaat het om de volgende data:

Donderdagochtend 6 december 

Ouders gezocht die willen helpen bij het opruimen van de sinterklaasversiering voor beide locaties.

Vrijdagochtend 7 december 

Ouders gezocht die willen meehelpen bij het versieren van de hal in kerstsfeer voor beide locaties.

Vrijdagochtend 21 december 

Ouders gezocht die willen helpen bij het opruimen van de  kerstversiering voor beide locaties.

De versieringen en de opruimactiviteiten vinden plaats direct nadat u uw kind(eren) naar de klas hebt gebracht. 
Lijkt het u leuk om op één van de dagen of alle dagen te komen helpen, dan kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar de OBG (OBG@horizondalton.nl).

U kunt natuurkijk ook één van de bestuursleden in de wandelgangen op school aanspreken.

De OBG zal de aanmeldingen doorgeven aan school voor de verder coördinatie en planning.

Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl