Gezocht: Lid voor de MR

Donderdag 20 december 2018

Beste ouders/verzorgers,

We zijn op zoek naar één ouder om de MR te versterken, als gevolg van het verlopen van de termijn van mevrouw J. Vermeulen. Zij stelt zich herkiesbaar voor een tweede termijn. U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk 31 januari 2019. U kunt uw aanmelding en motivatie sturen naar mr@horizondalton.nl. Bij meerdere kandidaten zullen er verkiezingen worden gehouden op 7 februari 2019. Binnen de MR overleggen ouders en leerkrachten met de directie van de school over onderwerpen als schoolplan, begroting, ouderbijdrage, vakantierooster en schooltijden. De MR komt ongeveer negen keer per jaar bij elkaar.

Met vriendelijke groet, Tjeerd de Jager, voorzitter MR

Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl