Gezocht

Donderdag 7 februari 2019

De ouderberaadsgroep (OBG) beheert de ouderbijdragen die van alle ouders/verzorgers wordt ontvangen. Uit de ouderbijdragen pot initieert de school alle jaarlijks terugkerende activiteiten en feestelijke bijeenkomsten die zorgen voor een goede sfeer op school: denk aan uitstapjes, sinterklaas, kerst, lentefeest, schoolreisjes en sportdagen. De OBG ziet toe op deze inkomsten en uitgaven. Daarnaast is de OBG gesprekspartner van de directie op het gebied van ouderbetrokkenheid. Hoewel leerkrachten een coördinerende rol hebben bij het organiseren van activiteiten is de hulp van ouders /verzorgers hard nodig om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken. Indien er ideeën zijn voor activiteiten en/of om de ouderbetrokkenheid te vergroten, neem dan contact met de OBG op.   

 

Sinds aanvang schooljaar 2018/2019 bestaat de OBG uit 3 nieuwe leden. Momenteel is er door het vertrek van een van de leden een onmiddelijke vacature. De huidige OBG bestaande uit twee leden is te beperkt in tijd en breedte. Als je ouder/verzorger bent van een kind op de OBS de Horizon, is dit het moment om je invloed te nemen met betrekking tot alle activiteiten die dankzij de ouderbijdragen worden uitgevoerd. Ben je benieuwd naar wat we doen, neem dan contact  met één van ons op. Dit kan door u aan te melden via ons mailadres OBG@horizondalton.nl of ons aan te spreken op de school.

 

Dank voor uw aandacht hiervoor.

 

Namens de OBG, Aruna Autar en Paul Verhaag

Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl