Wij gaan staken!

Vrijdag 15 februari 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Dat de nood in het onderwijs hoog is, kan geen nieuws meer zijn. Hoge werkdruk, te lage salarissen maken dat het lerarentekort de komende jaren groeit naar 10.000 en de noodoplossingen die worden aangedragen zijn niet voldoende voor de kinderen die goed onderwijs verdienen.

Daarom wordt er in de week van 11 tot en met 15 maart landelijk actie gevoerd. Het onderwijs moet beter, want onze kinderen zijn de toekomst.

Op 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook in het primair onderwijs leggen medewerkers het werk neer.

De leraren van de Horizon zijn van plan om op 15 maart voor een groot deel te gaan staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen). Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de school.

Vriendelijke groet,
Team van de Horizon

Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl