Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Maandag 8 april 2019

Beste ouders, verzorgers en leerlingen van de Horizon,

Zoals voorgaande jaren zal de Horizon weer aansluiten bij de avondvierdaagse in Nieuw Sloten. Deze vindt plaats van 24-27 juni 2019.

Er is keuze uit meelopen met de 5 en 10 kilometer.

Start en finish liggen in Nieuw Sloten in het Kasterleepark. De deelnamekosten bedragen 4 euro per kind ongeacht de afstand, deze kosten moeten bij inschrijving contant worden voldaan.

De OBG regelt 2 inschrijfochtenden op de beide locaties van de Horizon:

Dinsdag 7 en donderdag 9 mei

Locatie Pieter Calandlaan 08.40-09.10: centrale hal

Locatie Brenner  08.20-08.45 centrale hal

Wie kan ons helpen?

Wij vragen vrijwilligers om te helpen bij de inschrijving op beide locaties (dinsdag 7 mei en donderdag 9 mei, tijden zoals hierboven aangegeven) Daarnaast vragen we vrijwilligers om tijdens de avondvierdaagse te helpen met de kaartcontrole en toezicht (mogelijk ook verkeers-ouder). Indien u zich hiervoor aanmeldt zullen we uw naam noteren en in overleg de dagen proberen te verdelen. Aanmelden kan door te mailen naar obg@horizondalton.nl

Zonder uw hulp wordt de organisatie best lastig, aangezien de OBG uit 2 leden bestaat momenteel.

We rekenen op enthousiaste aanmeldingen van leerlingen en ouders

Met vriendelijke groet,

De Ouderberaadsgroep (OBG)

Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl