De staking gaat door!

Zondag 3 november 2019

Beste ouders, verzorgers,

Wie het nieuws dit weekend heeft gevolgd over de onderwijsstaking en de onderhandelingen met de Minister van Onderwijs weet dat we een roerig weekend achter de rug hebben.

We komen in de loop van maandag met aanvullende informatie, maar willen u laten weten dat de staking op de Horizon woensdag doorgaat. Alle STWT scholen doen mee met de staking en waarschijnlijk nog heel veel scholen in Nederland met ons.

Graag vertellen we ook maandag in de mail uitgebreider waarom we het bod dat er nu ligt niet voldoende vinden voor een blijvende investering in het onderwijs aan uw kind en de kinderen die nog gaan volgen. 

De school is woensdag 6 november dicht. We roepen u als ouders op om ons te steunen door met ons mee te gaan naar onze manifestatie op De Dam. Kinderen zijn daarbij van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,
Marlies Breijs
Christa Prinsen Geerligs
Directie De Horizon


Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl