Week van de Onderwijskwaliteit

Week van de Onderwijskwaliteit

Zaterdag 14 december 2019

 
Beste ouders en verzorgers,
 
Namens alle medewerkers van de Horizon willen wij u bedanken voor de extra steun en uw begrip de afgelopen weken. Wij beseffen ons heel goed dat het voor u een hele opgave is geweest om de afgelopen week opvang voor uw kind(eren) te regelen. En wij kunnen ons ook voorstellen dat u benieuwd bent naar wat we tijdens deze Week van de Onderwijskwaliteit hebben gedaan en wat dit voor onze school heeft opgeleverd.
 
In deze mail nemen wij u in het kort mee wat we afgelopen week hebben gedaan.
 
Het voornaamste doel van de week was: korte én lange termijn plannen bedenken waarmee we in de toekomst op een duurzame wijze kunnen blijven bouwen aan de kwaliteit van onderwijs op onze school. Eén van de aanleidingen hiervoor was, zoals u weet, het lerarentekort. 
 
Het was een intensieve week waarbij we eerst tijd nodig hadden om los te komen van de dagelijkse praktijk. Met behulp van theorie gekoppeld aan eigen ervaring hebben we met het team een gezamenlijk proces doorlopen om vervolgens door middel van teambuilding deze gezamenlijkheid te versterken. Met diverse werkvormen en steeds in wisselende samenstelling hebben we plannen bedacht voor de toekomst van de Horizon. We zijn het er allemaal over eens dat wanneer het team van de Horizon samen sterk staat dit een positieve uitwerking heeft op de kinderen en ook op u. 
 
De opbrengsten van alle STWT scholen en de opbrengsten van de bijeenkomst met ouders afgelopen maandag (het meedenkdiner) worden dit weekend verwerkt en volgende week dinsdag in een bijzondere procedure in Den Haag aan de politiek voorgelegd. Op maandag gaat er ook een delegatie van bestuur, directeuren en leerkrachten in gesprek met de minister om een eerste terugkoppeling te geven. Ook Marlies Breijs zal hierbij aanwezig zijn.
 
Natuurlijk is in januari niet ineens alles anders. Om onze ideeën op een structurele en duurzame manier vorm te geven, gaan we stapsgewijs aanpassingen doorvoeren. Inhoudelijk nemen we u hierin mee. 
 
Komende week zullen wij u concreet informeren over ideeën en korte termijn oplossingen en op welke manier wij na de kerstvakantie gaan starten.
 
Met vriendelijke groeten,
Namens het team van de Horizon,
 
Christa Prinsen Geerligs en Marlies Breijs
Directie de Horizon

Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl