MR-leden gezocht

MR-leden gezocht

Maandag 16 december 2019

Beste ouders/verzorgers,

We zijn op zoek naar twee ouders om de MR te versterken. U kunt zich melden bij de voorzitter of via mr@horizondalton.nl. Bij meerdere kandidaten zullen er verkiezingen worden gehouden in week 4 (20-24 januari 2020).

Binnen de MR overleggen ouders en leerkrachten met de directie van de school over onderwerpen als schoolplan, begroting, ouderbijdrage, vakantierooster en schooltijden. De MR komt ongeveer negen keer per jaar bij elkaar.


Met vriendelijke groet,

Tjeerd de Jager, voorzitter MR


Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl