Informatie over de stakingsdag 30 en 31 januari

Vrijdag 10 januari 2020

Beste ouders en verzorgers van de Horizon,

Voor de vakantie hebben wij u geïnformeerd over de oproep vanuit de onderwijsbonden om op 30 en 31 januari te gaan staken. Wij hebben de stakingsbereidheid binnen het team gepeild. Een groot gedeelte van het team legt het werk op deze dagen neer. Een ander deel van het team heeft aangegeven niet te gaan staken. 

Omdat het een staking betreft van twee dagen, hebben wij besloten om de school open te laten voor díe groepen waarvan de leerkracht niet staakt. De kinderen van wie de leerkracht wel staakt, hebben deze dag(en) géén school.

In onderstaand overzicht kunt u zien welke groepen op 30 en/of 31 januari wel school hebben:

groep 1-2A: donderdag en vrijdag school

groep 1-2B: donderdag school. Vrijdag géén school

groep 1-2C: donderdag en vrijdag school

groep 4A: donderdag géén school. Vrijdag school

groep 4B: donderdag school. Vrijdag géén school

groep 5A: donderdag en vrijdag school

groep 7B: donderdag en vrijdag school

groep 8A: donderdag en vrijdag school

Staat de groep van uw kind niet in bovenstaand overzicht dan heeft uw kind op beide dagen géén school. 

Omdat de gymleerkrachten niet staken wordt er ook gymles gegeven op deze dagen. 

 

Wij hopen wij u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van De Horizon

Christa Prinsen Geerligs en Marlies Breijs

 


Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl