Uitkomsten van de Week van de Onderwijskwaliteit

Vrijdag 14 februari 2020

Uitkomsten van de Week van de Onderwijskwaliteit

Hoe gaan we om met het oplopende lerarentekort, zonder in te leveren op kwaliteit van onderwijs voor onze leerlingen? Dat was de insteek van de Week van de Onderwijskwaliteit (WOK) die van 9 tot 12 december 2019 plaatsvond op De Horizon.

Ook op De Horizon voelen we de problemen van het lerarentekort. Door zwangerschapsverlof, ziekte en verhuizingen konden wij het afgelopen half jaar voor 5 van de 19 groepen een minder stabiele leeromgeving creëren.

Oplossingen voor de korte en lange termijn

Voor de kerstvakantie is ervoor gezorgd dat de formatie tot aan de meivakantie vrijwel rond is. Tijdens de WOK is vooral nagedacht over oplossingen op de lange termijn.

De belangrijkste opbrengsten voor De Horizon liggen op het gebied van onderwijs, door efficiënte inzet van leerkrachten en gekwalificeerde onderwijsassistenten. Oplossingen worden gezocht in groepsoverstijgend werken, het creëren van plus- en klusklassen, meerdere leeftijdsgroepen in één groep of door inzet van expertise van verschillende leerkrachten. Ook een andere indeling van de groepen en een vierdaagse lesweek, eventueel gecombineerd met de inzet van externen zijn als mogelijke oplossingen naar voren gebracht.

Daarnaast is uitgesproken dat De Horizon een aantrekkelijke school moet zijn en blijven, zowel voor nieuwe leerkrachten, als voor zittend personeel. Begeleiding, onderlinge steun en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk. Ook worden oplossingen gezocht in het inzetten van ouders en externen en een andere organisatie van de twee locaties.

Alle opbrengsten van de WOK worden onderzocht en uitgewerkt door het team. Uitkomsten worden aan de ouders gepresenteerd. Voor alle oplossingen geldt dat de onderwijskwaliteit aan alle leerlingen gegarandeerd blijft.

Alle ouders ontvangen een mail met daarin een verslag van de thema-avond van 5 februari, waar de opbrengsten van de WOK aan de ouders gepresenteerd zijn.

 

 

 


Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl