Update - Hoe gaat de school om met het coronavirus?

Update - Hoe gaat de school om met het coronavirus?

Dinsdag 3 maart 2020

Beste ouders, verzorgers,

Wij hangen bij alle klassen een poster met daarop pictogrammen hoe besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk voorkomen kan worden.

Op de poster wordt ook aangegeven dat het schudden van handen moet worden vermeden. 

Op onze school geven wij de kinderen bij de start van de dag een hand. We vinden dit begroetingsmoment aan de start van de dag belangrijk, omdat er dan persoonlijk contact is tussen kind en leerkracht, waarbij de leerkracht ook kan nagaan hoe het met het kind gaat.

Gezien het advies om handen geven te vermijden, willen we de komende periode de gebruikelijke begroeting (en het afscheid) door middel van het geven van een hand achterwege laten. De leerkracht staat gewoon bij de deur en maakt contact met uw kind, maar even zonder handdruk.

Ook in contact met u als ouders zullen we bij overleggen het handen schudden - voor dit moment -  achterwege laten.

Zo gauw het weer mogelijk is, geven we elkaar weer een hand ter begroeting en afscheid als een prettige omgangsnorm met elkaar.

Met vriendelijke groeten,

Marlies Breijs

Christa Prinsen Geerligs

directie de Horizon


Terug

Pieter Calandlaan 768 1060 Tz Amsterdam 020- 6672281

Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl