Ouderberaadsgroep (OBG)

De Ouderberaadsgroep (OBG) coördineert en organiseert alle jaarlijks terugkerende activiteiten en feestelijke bijeenkomsten waarbij ouders een rol spelen: uitstapjes, sinterklaas, kerst, lentefeest, schoolreisjes en sportdagen. Daarnaast beheert de OBG de ouderbijdrage, waaruit deze activiteiten betaald worden. De OBG ondersteunt de contactouders en is gesprekspartner van de directie op het gebied van ouderbetrokkenheid.

Terug

Pieter Calandlaan 768

1060 TZ AMSTERDAM Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

020- 6672281

info@nullhorizondalton.nl