Welkom op de website van

Openbare daltonbasisschool

De Horizon.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bent u op zoek naar een goede school voor uw kind? Kom dan langs op onze informatie-ochtend!
We vertellen u graag van alles over onze school. Natuurlijk krijgt u ook een rondleiding.
 
De informatieochtenden van dit schooljaar zijn op de volgende dagen van 9.30 - 10.30 uur: De data voor schooljaar 2022-2023 zijn: 
 
Dinsdag 11 oktober 2022
Dinsdag 13 december 2022
Dinsdag 21 februari 2023
Dinsdag 18 april 2023
Donderdag 25 mei 203
 
We zien uw aanmelding graag tegemoet. Aanmelden kan via een mail naar info@horizondalton.nl (vermeld alstublieft ook uw telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken indien onverhoopt de informatieochtend niet door mocht gaan) of via telefoonnummer 020 667 2281

Met vriendelijke groeten,

Yepuh Schoones & Christa Prinsen Geerligs
Directie de Horizon

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsgierig, enthousiast, vol zelfvertrouwen. Van kleuters tot achtstegroepers, onze leerlingen stappen elke dag de Horizon binnen vol verwachtingen en vragen: kom maar op, wat leren we vandaag?

Daltononderwijs

De Horizon is een daltonschool. Onze leerlingen leren zelfstandig hun werk plannen en uitvoeren, verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes en samenwerken met andere kinderen. Ook leren kinderen efficiënt omgaan met hun tijd en reflecteren op hun eigen werk en gedrag. Ons doel is om leerlingen uit te laten groeien tot verantwoordelijke, zelfstandige volwassenen die later samen deel uitmaken van onze diverse en multiculturele samenleving. Ouders zijn daarbij onze belangrijkste partners.

Kunst-, Cultuur- en Bewegingsonderwijs

Op de Horizon hechten wij, naast de kernvakken, veel waarde aan kunst- en cultuuronderwijs en bewegingsonderwijs. Daarom werken wij samen met gemotiveerde vakdocenten voor dans, drama, muziek en lichamelijke oefening. Ook na schooltijd worden creatieve workshops en sportlessen aangeboden, verzorgd door professionals. Aan de Horizon is een voorschool verbonden. Sinds 2016 heeft de Horizon drie combinatieklassen voor hoog- en meerbegaafde leerlingen. Tussen deze groepen en de reguliere groepen vindt op alle niveaus een prettige samenwerking en kruisbestuiving plaats.

Bovenschools bestuur

De Horizon valt onder het bestuur van de Stichting Westelijke Tuinsteden: 
Stichting Openbare Basisscholen Westelijke Tuinsteden

 

Privacyverklaring

De school verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. De school vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. STWT, de stichting waar de school onder valt) is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In de privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. Ons volledige privacyreglement is te vinden op de site van STWT www.stwt.nl of kunt u HIER raadplegen.

Als u vragen of verzoeken heeft op het gebied van privacy kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind, bij de schooldirecteur of contact opnemen via privacy@stwt.nlPieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Tijdelijke Locatie: Koos Vorrinkweg 3, 1069 Jr Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl