Belangrijk bericht!! Graag uw aandacht.

Woensdag 25 januari 2023

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van De Horizon, In navolging op het eerdere bericht over een man die kinderen lastig valt, willen wij u, nadat wij vanwege de zorgvuldigheid eerst de politie hebben gesproken, op de hoogte brengen van het volgende: Het betreft hier een voorval op onze dependance. Vanmiddag tijdens de grote pauze, wanneer een groep onder toezicht in het park speelt, zijn drie jongens uit groep 8 in het Stadspark bij de Koos Vorrinkweg aangesproken door een onbekende man. Deze man raakte hun haar aan en vroeg of zij meisjes waren. Ook bood hij aan om met een van de drie jongens een milkshake te gaan halen. Het signalement van de man zoals door de leerlingen en de politie met ons gedeeld: een gemiddelde lichaamslengte 1,75 à 1,80 m, grijze stoppelbaard, zwarte muts, donkergroene dikke jas, zwarte joggingbroek, vermoedelijk tussen de 50 en 60 jaar gebrekkig Nederlands sprekend, mogelijk van Turks/Bulgaarse afkomst. Wij hebben dit incident bij de wijkagent gemeld en ook hebben we gesproken met 2 agenten op de Koos Vorrinkweg. Het heeft hun prioriteit. Zij hebben ons gevraagd om in dit soort gevallen (als kinderen aangesproken of aangeraakt worden door een voor hen onbekend persoon) direct via 112 een melding te maken. Zij gaven nadrukkelijk aan ook bij twijfel meteen 112 te bellen. Ook hebben we ons team geïnformeerd. Morgen en overmorgen zullen we in ieder geval niet in het park zijn met leerlingen. Vrijdag nemen we daar, in overleg met de wijkagent, een nieuwe beslissing over. Het is akelig dat dit gebeurt, we moeten proberen ons niet te bang te laten maken, maar zullen alert blijven op vreemde situaties. Wij vragen aan u om thuis met uw kind dit opnieuw te bespreken. Ook zullen wij morgen in de klassen op gepaste wijze hierop in gaan. Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben aarzel dan niet deze te stellen. Valt u iets op dan is het advies om contact met de politie op te nemen. Vriendelijke groet, Christa Prinsen Geerligs Yepuh Schoones Directie De Horizon

Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Tijdelijke Locatie: Koos Vorrinkweg 3, 1069 Jr Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl