Voor ouders

Bij De Horizon zijn ouders voor ons een belangrijke partner. Wij hebben als school namelijk een gemeenschappelijk doel: onze kinderen zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen. Dat doen we samen met ouders, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelij...

Lees verder

Verlof aanvraag

Mocht u verlof aan willen vragen voor gewichtige omstandigheden of verlof voor extra vakantie, dan kunt u het desbetreffende aanvraagformulier hieronder vinden. Dit formulier levert u in bij de administratie op één van de locaties. ...

Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan. De MR houdt zich bezig met onderwerpen die vanuit de overheid worden overgedragen aan school, zoals bijvoorbeeld het invoeren van passend onderwijs, het Schooljaarplan, de begroting, schooltijden en het ...

Lees verder

Ouderberaadsgroep (OBG)

De Ouderberaadsgroep (OBG) coördineert en organiseert alle jaarlijks terugkerende activiteiten en feestelijke bijeenkomsten waarbij ouders een rol spelen: uitstapjes, sinterklaas, kerst, lentefeest, schoolreisjes en sportdagen. Daarnaast beheert de O...

Lees verder

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die wordt gebruikt voor buitenschoolse activiteiten en feesten en vieringen als sinterklaas, kerst en lentefeest. Daarnaast worden er met de ouderbijdrage diverse culturele activiteiten gefinancierd (bijvoorbe...

Lees verder


Pieter Calandlaan 768

1060 TZ AMSTERDAM Dependance Brenner 9 1060 Nt Amsterdam 020-6191641

020- 6672281

info@nullhorizondalton.nl